MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het professioneel organiseren van schoonmaakwerkzaamheden is een intensieve activiteit. Vooral in de huidige schoonmaakmarkt met vaak erg lage marges, hoge kwaliteitseisen, veiligheid, milieu, arbo-regelgeving en goed ondernemerschap.
Binnen onze markt hebben wij verantwoordelijkheden richting onze klanten, onze werknemers, onze leveranciers, het milieu, kortom richting alle betrokken partijen en factoren in onze omgeving. Niet alleen een verantwoorde en eerlijke prijs/kwaliteitverhouding is voor ons van groot belang, maar ook onze zorg naar mens en milieu.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat centraal binnen het beleid van Martin's Schoonmaak - en Onderhoudsbedrijf.
Wij zijn altijd op zoek naar het juiste evenwicht tussen Welzijn (People), Milieu (Planet) en de Markt (Profit).

People

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent ook verantwoord omgaan met de mensen die voor Martin's Schoonmaak - en Onderhoudsbedrijf werken. Binnen Martin's Schoonmaak - en Onderhoudsbedrijf is dit zichtbaar op vele vlakken, zoals betrokkenheid bij de gezondheid van mensen. Niet alleen door een effectief ziekteverzuimbeleid, maar ook door écht luisteren en oplossingen zoeken. Hierdoor hebben wij een zéér laag ziekteverzuim, waar onze mensen en ons bedrijf van profiteren.

Planet

Een verantwoord schoonmaakbedrijf is zich bewust van het feit dat de schoonmaakbranche een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het milieu.
Bij het uitvoeren van onze schoonmaakdiensten maken wij gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakproducten. Door de toepassing van micro-vezeltechniek is het gebruik van chemicaliën sterk gereduceerd.
Tevens maken wij gebruik van doseertechnieken waardoor we verspilling voorkomen en minder afval genereren. Daarnaast streven wij altijd ernaar afval te scheiden en maken we gebruik van groene stroom. Ons wagenpark bestaat alleen uit auto’s met een eco-label.

Profit

Door steeds weer op zoek te gaan naar innovaties en efficiency in onze werkzaamheden besparen wij op kosten die onnodig zijn en kan dus grote winst gemaakt worden voor mens en milieu.
Dit zorgt onder andere voor een betere gezondheid en meer veiligheid op het werk. Minder uitval en betere werkresultaten zijn een direct gevolg. En ook op het gebied van logistiek en mobiliteit is een dubbele winst te halen. Winst voor het milieu en voor het bedrijf.